ارسال رزومه

 
متقاضیان همکاری با رتبه بندی شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور «در کل کشور»
می توانند نسبت به ارسال رزومه فردی و کاری خود به دبیرخانه ارزیابی اقدام نمایند.
مهلت ارسال رزومه متقاضیان گروه اول "تربیت ارزیاب"
تا پایان شهریور ماه 1396
بوده و این زمان تمدید نخواهد شد.

 

همکاری با دبیرخانه ارزیابی و رتبه بندی شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور به عنوان یک همکاری داوطلبانه و افتخاری محسوب می‌گردد. بدیهی است از همکاری ارزیابان به صورت مقتضی، قدردانی به عمل خواهد آمد.

​​​لطفا رزومه و مدارک دوره های گذرانده شده را به ایمیل دبیرخانه RateElevate@imi.ir و یا تلگرام دبیرخانه ارسال نمایید.

 عنوان ایمیل را "رزومه ارزیاب آسانسور(نام شخص)" قرار دهید.
مسوولیت انتخاب ارزیابان و طراحی دوره های آموزش ارزیابی  بر عهده تیم طراحی و توسعه مدل رتبه بندی ​می‌باشد.

تلفن تماس: 22043005 داخلی 224 - شماره تلفن مستقيم: 22013411

تلفن همراه و تلگرام:  9126051204 98+


ويژگي‌ها و وظايف ارزيابان

جهت اجراي فرايندهاي ارزيابي و تعيين رتبه شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور (به خصوص خارج از تهران)، دبيرخانه نيازمند استفاده از خدمات ارزيابان و متخصصان مجرب در علوم مدیریت و مهندسی است که در مدت معین بتوانند با آموختن مدل مدل اجرايي رتبه‌بندی با این دبیرخانه همکاری نمایند و ضمن حفظ کیفیت ارائه خدمات ارزیابی، هزینه‌های شرکت‌های متقاضی نیز کاهش یابد.

بر اين اساس، لازم است ارزيابان داراي صلاحيت‌ها و مهارت‌هاي زير باشند:

   1- صلاحيت‌هاي عمومي و ارتباطی مناسب..
   2- تحصيلات دانشگاهي (حداقل كارشناسي) مرتبط با اولويت رشته‌هاي مهندسي صنایع، مكانيك، برق، آسانسور.
   3- آشنايي با سيستم‌های مديريت کیفیت، تعالی سازمانی و استانداردهاي مربوطه.
   4-  دانش و مهارت‌هاي مديريتي، فني، تحليل‌گري، ارزيابي.
   5- توانايي قبول و انجام تعهدات و تدوين گزارشات بر اساس الگوي مورد تاييد دبيرخانه.
   6- داشتن حسن شهرت حرفه‌ای.

تعهدات و وظايف ارزيابان

الف : تعهدات

   1- امضاي توافق‌نامه رازداري.
   2- حفظ اسرار و اطلاعات شرکت‌هاي متقاضي.
   3- حفظ اسرار و اطلاعات مدل رتبه‌بندی مذکور.
   4- تعهد به رعايت نکات اخلاقي بر اساس رويه‌هاي دبيرخانه
   5- رعايت آيين‌نامه‌هاي اجرایی ارزيابي اعلام شده از سوي دبيرخانه.
   6- رعايت آيين‌نامه‌ها و برنامه زماني اعلام شده از سوي دبيرخانه.
   7- رعایت عدم ارائه خدمات مشاوره‌ای و دیگر خدمات به شرکت متقاضی و معرفی شده برای ارزیابی.

ب : وظايف ارزيابان
   1- برگزاري جلسات.
   2- برنامه‌ريزي بازديد از محل.
   3- تدوين گزارشات ارزيابي.
   4- انتقال مشکلات احتمالي اجراي ارزيابي به دبيرخانه.
   5- ارائه راهنمايي‌هاي عمومي لازم برای حفظ جامعیت در تکمیل اظهارنامه به متقاضيان شركت در رتبه‌بندی.
   6- انجام بازديد از محل، بررسي صحت و سقم خوداظهاری متقاضيان.
   7- شرکت در جلسات بازآموزی مدل رتبه‌بندی و نسخ جدید فرم‌ها و دستورالعمل‌ها، هماهنگ شده از سوي دبيرخانه.
   8- مشارکت و حضور در نشست‌های تبادل تجارب ارزیابان، هماهنگ شده از سوي دبيرخانه.
   9- ارزيابي اظهارنامه‌هاي متقاضيان و استخراج نقاط قوت، زمينه‌هاي قابل بهبود، تعیین امتيازات شاخص‌های کیفی و مواردي که در بازديد از محل بايد مورد بررسي قرار گيرد.

   10- ارائه و تحویل تمامی اطلاعات و مستندات و مکتوبات دریافتی از شرکت متقاضی به دبیرخانه.

 

دوره‌هاي آموزشي

دوره‌هاي آموزشي زير به عنوان دوره‌هاي مورد نياز ارزيابان توسط دبيرخانه برنامه‌ریزی و تشکیل شده و در صورت كسب موفقيت در آزمون دوره، افراد به عنوان ارزيابان داراي صلاحيت انتخاب مي‌شوند.

دوره تشريح الزامات سيستم رتبه‌بندی شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور

  •  آشنايي با مفاهيم و کلیات صنعت آسانسور
  •  آشنایی با شرایط شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور در ایران.
  •  بررسي و تشريح مفاهيم و مباني علمي مدل رتبه‌بندی.
  •  آشنايي با اهداف، مفاهيم و تعاريف مدل رتبه‌بندی طراحی شده.
  •  بررسي و تشريح معیارها و شاخص‌های مدل و تشريح موارد امتياز آور.
  •  تشریح نحوه تكميل اظهارنامه توسط شرکت‌های متقاضی.
  •  تشریح نحوه جمع‌آوری اطلاعات از متقاضیان، نحوه‌ی ارزیابی و امتیاز دهی و نحوه‌ی تکمیل فرم‌های مختلف.
  •  كارگاه ارزيابي و امتيازدهي به متقاضيان نمونه.

داوطلبانی كه داراي تجربيات و سوابق فني در خصوص سیستم‌های مدیریتی و مهندسی، سوابق مشاوره و همکاری در شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور و صنعت آسانسور و سوابق انجام ارزيابي در جوايز تعالی سازمانی را دارا باشند، داراي اولويت می‌باشند.

​پس از آموزش داوطلبان و انتخاب ارزيابان، بسته به شرایط، ارزيابي هر شرکت توسط یک فرد یا یک تیم بر اساس شرايط متقاضيان و سطح ارزیابی موردنظر شرکت (بلندمرتبه، میان مرتبه، کوتاه مرتبه) تشكيل و در صورت ارزیابی یک تیم با انتصاب يك نفر به عنوان سرارزياب، فعاليت‌هاي ارزيابي توسط ايشان پيگيري و اجرا مي‌گردد.​