ارسال رزومه

 
متقاضیان همکاری با رتبه بندی شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور «در کل کشور»
می توانند نسبت به ارسال رزومه فردی و کاری خود به دبیرخانه ارزیابی اقدام نمایند.
مهلت ارسال رزومه متقاضیان گروه اول "تربیت ارزیاب"
تا پایان سال 1396
می‌باشد. این زمان برای همکاری گروه های بعدی اعلام خواهد شد.

 

همکاری با دبیرخانه ارزیابی و رتبه بندی شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور به عنوان یک همکاری داوطلبانه و افتخاری محسوب می‌گردد. بدیهی است از همکاری ارزیابان به صورت مقتضی، قدردانی به عمل خواهد آمد.

​​​لطفا رزومه و مدارک دوره های گذرانده شده را به ایمیل دبیرخانه RateElevate@imi.ir و یا تلگرام دبیرخانه ارسال نمایید.

 عنوان ایمیل را "رزومه ارزیاب آسانسور(نام شخص)" قرار دهید.
مسوولیت انتخاب ارزیابان و طراحی دوره های آموزش ارزیابی  بر عهده تیم طراحی و توسعه مدل رتبه بندی ​می‌باشد.

تلفن تماس: 22043005 داخلی 224  و290- شماره تلفن مستقيم: 22043008

تلفن همراه و تلگرام:  09126051204-09122793413


ويژگي‌ها و وظايف ارزيابان

جهت اجراي فرايندهاي ارزيابي و تعيين رتبه شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور (به خصوص خارج از تهران)، دبيرخانه نيازمند استفاده از خدمات ارزيابان و متخصصان مجرب در علوم مدیریت و مهندسی است که در مدت معین بتوانند با آموختن مدل مدل اجرايي رتبه‌بندی با این دبیرخانه همکاری نمایند و ضمن حفظ کیفیت ارائه خدمات ارزیابی، هزینه‌های شرکت‌های متقاضی نیز کاهش یابد.

بر اين اساس، لازم است ارزيابان داراي صلاحيت‌ها و مهارت‌هاي زير باشند:

   1- صلاحيت‌هاي عمومي و ارتباطی مناسب..
   2- تحصيلات دانشگاهي (حداقل كارشناسي) مرتبط با اولويت رشته‌هاي مهندسي صنایع، مكانيك، برق، آسانسور.
   3- آشنايي با سيستم‌های مديريت کیفیت، تعالی سازمانی و استانداردهاي مربوطه.
   4-  دانش و مهارت‌هاي مديريتي، فني، تحليل‌گري، ارزيابي.
   5- توانايي قبول و انجام تعهدات و تدوين گزارشات بر اساس الگوي مورد تاييد دبيرخانه.
   6- داشتن حسن شهرت حرفه‌ای.

تعهدات و وظايف ارزيابان

الف : تعهدات

   1- امضاي توافق‌نامه رازداري.
   2- حفظ اسرار و اطلاعات شرکت‌هاي متقاضي.
   3- حفظ اسرار و اطلاعات مدل رتبه‌بندی مذکور.
   4- تعهد به رعايت نکات اخلاقي بر اساس رويه‌هاي دبيرخانه
   5- رعايت آيين‌نامه‌هاي اجرایی ارزيابي اعلام شده از سوي دبيرخانه.
   6- رعايت آيين‌نامه‌ها و برنامه زماني اعلام شده از سوي دبيرخانه.
   7- رعایت عدم ارائه خدمات مشاوره‌ای و دیگر خدمات به شرکت متقاضی و معرفی شده برای ارزیابی.

ب : وظايف ارزيابان
   1- برگزاري جلسات.
   2- برنامه‌ريزي بازديد از محل.
   3- تدوين گزارشات ارزيابي.
   4- انتقال مشکلات احتمالي اجراي ارزيابي به دبيرخانه.
   5- ارائه راهنمايي‌هاي عمومي لازم برای حفظ جامعیت در تکمیل اظهارنامه به متقاضيان شركت در رتبه‌بندی.
.
   7- شرکت در جلسات بازآموزی مدل رتبه‌بندی و نسخ جدید فرم‌ها و دستورالعمل‌ها، هماهنگ شده از سوي دبيرخانه.
   8- مشارکت و حضور در نشست‌های تبادل تجارب ارزیابان، هماهنگ شده از سوي دبيرخانه.
   9- ارزيابي اظهارنامه‌هاي متقاضيان و استخراج نقاط قوت، زمينه‌هاي قابل بهبود، تعیین امتيازات شاخص‌های کیفی و مواردي که در بازديد از محل بايد مورد بررسي قرار گيرد.

   10- ارائه و تحویل تمامی اطلاعات و مستندات و مکتوبات دریافتی از شرکت متقاضی به دبیرخانه.

 

دوره‌هاي آموزشي

دوره‌هاي آموزشي زير به عنوان دوره‌هاي مورد نياز ارزيابان توسط دبيرخانه برنامه‌ریزی و تشکیل شده و در صورت كسب موفقيت در آزمون دوره، افراد به عنوان ارزيابان داراي صلاحيت انتخاب مي‌شوند.

دوره تشريح الزامات سيستم رتبه‌بندی شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور

  •  آشنايي با مفاهيم و کلیات صنعت آسانسور
  •  آشنایی با شرایط شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور در ایران.
  •  بررسي و تشريح مفاهيم و مباني علمي مدل رتبه‌بندی.
  •  آشنايي با اهداف، مفاهيم و تعاريف مدل رتبه‌بندی طراحی شده.
  •  بررسي و تشريح معیارها و شاخص‌های مدل و تشريح موارد امتياز آور.
  •  تشریح نحوه تكميل اظهارنامه توسط شرکت‌های متقاضی.
  •  تشریح نحوه جمع‌آوری اطلاعات از متقاضیان، نحوه‌ی ارزیابی و امتیاز دهی و نحوه‌ی تکمیل فرم‌های مختلف.
  •  كارگاه ارزيابي و امتيازدهي به متقاضيان نمونه.

داوطلبانی كه داراي تجربيات و سوابق فني در خصوص سیستم‌های مدیریتی و مهندسی، سوابق مشاوره و همکاری در شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور و صنعت آسانسور و سوابق انجام ارزيابي در جوايز تعالی سازمانی را دارا باشند، داراي اولويت می‌باشند.

​پس از آموزش داوطلبان و انتخاب ارزيابان، بسته به شرایط، ارزيابي هر شرکت توسط یک فرد یا یک تیم بر اساس شرايط متقاضيان و سطح ارزیابی موردنظر شرکت (بلندمرتبه، میان مرتبه، کوتاه مرتبه) تشكيل و در صورت ارزیابی یک تیم با انتصاب يك نفر به عنوان سرارزياب، فعاليت‌هاي ارزيابي توسط ايشان پيگيري و اجرا مي‌گردد.​