ارکان طرح و ساختار مدل رتبه‌بندی


اركان رتبه‌بندی و ارزیابی شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور عبارت است از: 
 • شوراي سياست‌گذاري
 • كميته راهبري (رئیس کمیته-دبیر رتبه‌بندی و ارزیابی)
 • كميته علمی طراحی و توسعه
  •        کارگروه‌های تخصصی
 • دبيرخانه اجرايي (دبیر اجرایی)
  •        گروه ارزیابان
  •        کارشناسان دبیرخانه
  •        ​روابط عمومی
ساختار ارکان طرح و رتبه بندی
ساختار ارکان رتبه بندی.png

1. وظایف و ترکیب اعضاء «شورای سیاستگذاري»

 شورای سیاستگذاری رتبه‌بندی، مسئولیت تعیین سیاست‌‌های کلان را برعهده دارد و بر موارد مغایر با تفاهم‌نامه و نظام‌نامه مدل نظارت دارد. شورای سیاست‌گذاری، نظارت بر حسن اجرای مدل رتبه‌بندی و ارزیابی را به کمیته راهبری تفویض نموده است.

الف) وظایف

وظایف این شورا به شرح زیر است:

 • تعریف سیاست‌های کلان فعالیت‌های رتبه‌بندی در راستای سیاست‌های تنظیم و ساماندهی صنعت و بازار آسانسور در کشور.
 • هدایت و تعیین سازوکارهای حمایتی و ترویجی در مورد مدل رتبه‌بندی و ارزیابی.
 • بررسی و تصویب مدل و نظام‌نامه رتبه‌بندی و ارزیابی شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور.
 • نظارت بر حسن اجرای مدل و نظام‌نامه توسط كمیته راهبری.
 • استماع و ارائه بازخورد درخصوص گزارشات تحلیلی عملکرد رتبه‌بندی و ارزیابی‌های انجام شده و نتایج حاصل از آن (که توسط کمیته راهبری و دبیر اجرایی تهیه و ارائه می‌گردد).
 • اعلان رسمی رتبه شرکت‌های ارزیابی شده و ایجاد فرصت‌ها و تسهیلات مربوطه برای شرکت‌ها.
 • سایر موضوعات برحسب نیاز و در چارچوب مفاد تفاهم‌نامه مدل رتبه‌بندی و ارزیابی شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور.

 ب) ترکیب اعضا

 اعضای شورای سیاستگزذری (و یا نماینده تام‌الاختیار ایشان) مدل رتبه‌بندی و ارزیابی شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور به شرح ذیل می‌باشند:

1) مدیرکل دفتر ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صنعت، معدن و تجارت)
2)  مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی (سازمان مجری)
    .  مدیر بخش مشاوره سازمان مدیریت صنعتی (نماینده تام‌الاختیار ایشان)
3)   معاونت نظارت بر اجراي استاندارد (سازمان ملي استاندارد)
4)  رئیس کمیته راهبری (با سمت دبیر شورا)
5)  دبیر اجرایی (با سمت منشی شورا)

 

2. وظایف و ترکیب اعضاء «کمیته راهبری»

کمیته راهبری مرجع تصمیم‌گیری کلان اجرایی مدل رتبه‌بندی و ارزیابی در کشور است. این کمیته، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مدل رتبه‌بندی و ارزیابی را حسب تفویض شورای سیاست‌گذاری برای تحقق اهداف تفاهم‌نامه بر عهده دارد.

​الف) وظایف

 کمیته راهبری وظایف ذیل را به انجام می‌رساند:

 • ​بررسی پیش‌نویس نظام‌نامه (شامل ارکان، اعضاء، کلیات مدل و ...) و ارائه آن به شورای سیاستگذاری جهت تصویب.
 • تعیین نحوه و سطح تشویق برگزیدگان مدل رتبه‌بندی و ارزیابی و پیشنهاد آن به شورای سیاستگذاری.
 • هدایت دبیرخانه اجرایی مدل رتبه‌بندی و ارزیابی شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور و نظارت بر عملکرد آن.
 • بررسی، معرفی و انتخاب اعضای کمیته علمی طراحی و توسعه مدل رتبه‌بندی و ارزیابی و راهنمایی درخصوص تعیین سایر ارکان پیش‌بینی شده در نظام‌نامه.
 • بررسی و صحه‌گذاری پیشنهادات کمیته علمی طراحی و توسعه درباره مدل علمی رتبه‌بندی و ارزیابی، تصویب و ابلاغ آن به دبیرخانه اجرایی جهت اجرا. از جمله: اصلاحات و بازنگری در مدل رتبه‌بندی و ارزیابی، تصویب معیارها، رویه تعیین صلاحیت ارزیابان و برنامه‌های اجرایی مرتبط.
 • تصمیم‌گیری درباره نمادها و نام‌های مورد استفاده در مدل رتبه‌بندی و ارزیابی از قبیل نام اختصاری، لوگو و تندیس.
 • مشورت در  خصوص نحوه‌ی قیمت‌گذاری قراردادهای رتبه‌بندی با شرکت‌ها متناسب با بازار.
 • مشورت در  خصوص نحوه‌ی جبران خدمت اعضای کمیته‌ها و ارزیابان.
 • صحه‌گذاری ارزیابی‌های انجام شده و اطلاع‌رسانی به شورای سیاست‌گذاری و تسهیل برای معرفی رسمی و تسهیلات.
 • بررسی برنامه‌ها عملیات اجرایی و زمابندی‌های مدل رتبه‌بندی و ارزیابی حسب ضرورت‌های تعیین شده.
 • بحث و بررسی در مورد موضوعات مرتبط در چارچوب مفاد تفاهم‌نامه و مصوبات شورای سیاست‌گذاری.

 ب) ترکیب اعضا

 اعضای کمیته راهبری (و یا نماینده تام‌الاختیار ایشان) مدل رتبه‌بندی و ارزیابی شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور به شرح ذیل می‌باشند:

1. رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری (شورای اسلامی شهر تهران)
2.  رئیس سازمان شهرداری (تهران) / مدیرکل اداره راه و شهرسازی
3.  رئیس اتاق (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)
4.  سه نفر از مدیران تشکل‌ها و انجمن‌های علمی و حرفه‌ای در صنعت آسانسور:
   c.  رئیس اتحادیه صنف سازندگان ساختمان (صنف تخصصی)
5. دو نفر از مشاوران ارشد سازمان مدیریت صنعتی
   a.  یک نفر مسئولیت رئیس کمیته راهبری
6.  رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (کارگروه تخصصی مکانیک)

 

3. وظایف و ترکیب اعضاء «كمیته علمی طراحی و توسعه»

 براساس تفاهم‌نامه امضاشده، وظیفه طراحی مدل رتبه‌بندی بر عهده سازمان مدیریت صنعتی قرار دارد و رئیس «گروه طراحی و توسعه» به عنوان مدیرپروژه و مجری طرح از طرف مدیریت سازمان مدیریت صنعتی انتخاب و منصوب می‌شود.

این كمیته مسئولیت طراحی و توسعه مدل کارشناسی و موارد علمی اجرای فرایند رتبه‌بندی و ارزیابی را به عهده دارد. این کمیته به صورت پروژه‌ای تشكیل جلسه و تیم کاری می‌دهد. این کمیته وظیفه و تحقق فعالیت‌های توسعه و بهبود مدل موجود و طراحی بخش‌های جدید مدل در زمان‌های مورددرخواست را بر عهده دارد. رئیس گروه با تایید رئیس کمیته راهبری، می‌تواند در راستای اجرای وظایف برنامه‌ریزی و تعریف شده، گروه‌های كاری و تخصصی را  تشکیل دهد. تعریف روابط، انجام اقدامات و فرآیندهای اجرایی و تحویل و تحول وظایف افراد مدعو بر عهده دبیراجرایی خواهد بود.

 

الف) وظایف کمیته علمی طراحی و توسعه

 •  بررسی و تایید معیارهای ارزیابی و امتیازات آن‌ها.
 •  بررسی و تایید حدنصاب‌های امتیاز هر یك از سطوح مدل رتبه‌بندی و ارزیابی.
 • تعیین الزامات علمی اجرای مدل برای دبیرخانه اجرایی.
 •  بررسی و تایید شرایط و ویژگی‌های ارزیابان و آموزش‌های مورد نیاز.
 •  بررسی و تایید معیارها و رویه تعیین صلاحیت و انتخاب ارزیابان و ارزیابان ارشد.
 • تعیین و پایش عملكرد  ارزیابان و پایش فرایند ارزیابی شرکت‌های متقاضی دریافت رتبه.
 • صحه‌گذاری امتیازات ارزیابی ارزیابان بنا به ضرورت.
 • ارائه راهكار برای رفع مشكلات احتمالی جهت اجرای هر چه بهتر فرایند مدل رتبه‌بندی و ارزیابی.
 • بررسی شكایات و اعتراضات متقاضیان و اعلام نتیجه.
 • ارائه و صحه‌گذاری گزارشات عملکرد و ارزیابی‌های انجام شده در دوره‌های زمانی خاص.
 • اعلام نظر در خصوص تندیس، لوح و گواهینامه‌های مرتبط با مدل رتبه‌بندی و ارزیابی.
 • بررسی، پیشنهاد روش‌های توسعه مدل و توسعه سناریوهای مربوطه.
ب) تركیب اعضا

اعضای این كمیته  متشکل از نمایندگان و کارشناسان علمی و متخصص در صنعت آسانسور، مشاوره مدیریت، مدل‌های رتبه‌بندی و ارزیابی هستند که به دو صورت پروژه‌ای برای توسعه و دگرگونی مدل و ساعتی و موردی برای نظارت و بهبود مستمر مدل فعالیت می‌نمایند. اعضای کمیته علمی به شرح ذیل می باشند:

 • ​1)   دو نفر از مشاوران ارشد سازمان مدیریت صنعتی در حوزه‌های مدیریتی و سازمانی.
 • 2)  دو نفر از ممیزان و مشاوران در حوزه آسانسور.
 • 3)  دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های تخصصی صنعت آسانسور و فنی و حرفه‌ای.
 •    a.   دانشگاه تخصصی آسانسور
 •    b.  مرکز تحقیق و توسعه صنعت آسانسور
 • 4)  دو نفر از کارشناسان بازرسی ایمنی و کیفیت آسانسور از شرکت‌های بازرسی (دولتی/خصوصی).
 • 5)  نماينده معاونت نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد.
 • 6)  حداكثر 6 نفر از ارزیابان مدل رتبه‌بندی و ارزیابی شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور.
 • 7)  حداكثر 3 نفر از كارشناسان کارگروه‌های تخصصی انجمن‌های علمی و تخصصی مرتبط با آسانسور.
 • 8)  حداكثر 2 نفر از كارشناسان حوزه ایمنی و کیفیت آسانسور در سازمان‌های خصوصی، دولتی و عمومی.
 • 9)  یک نفر از مشاوران ارشد سازمان مدیریت صنعتی، مسئولیت رئیس گروه.


4. وظایف و ترکیب اعضاء «دبیرخانه اجرایی  رتبه‌بندی شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور»

 براساس تفاهم نامه امضاشده، وظیفه اجرای مدل رتبه‌بندی و ارزیابی شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور بر عهده سازمان مدیریت صنعتی قرار داده شده است؛ لذا دبیرخانه اجرایی مدل رتبه‌بندی و ارزیابی شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور در «سازمان مدیریت صنعتی» قرار دارد و دبیر اجرایی از سوی رئیس گروه و با تایید مدیریت واحد مشاوره سازمان مدیریت صنعتی تعیین می‌گردد.

 

الف) وظایف دبیرخانه

 • تدوین دستورالعمل و فرآیندهای ارزیابی و آماده‌سازی ابزارهای موردنیاز محاسبات امتیازات.
 • پاسخگویی به سوالات شرکت ها درخصوص رتبه بندی و فرآیند اجرایی.
 • تدارک مقدمات کار ارزیابی و رتبه‌بندی (سایت اطلاع رسانی، بروشورها، اخبار و مصاحبه‌ها)
 • هماهنگی در خصوص قرارداد با شرکت‌های متقاضی.
 • انتخاب و جذب مشاورین و ارزیابان و آموزش های تایید صلاحیت ارزیابان.
 • ارسال اظهارنامه به شرکت‌ها و انجام هماهنگی های لازم درخصوص دریافت به موقع آن از شرکت.
 • تخصیص ارزیاب برای هر پروژه و تهیه و توزیع مدارک و اسناد مورد نیاز هر ارزیاب.
 • هماهنگی مقدمات ممیزی حضوری با همراهی و همکاری شرکت متقاضی و دریافت امتیازات ارزیابی.
 • محاسبه امتیاز شرکت‌های متقاضی رتبه‌بندی و تعیین رتبه احراز شده شرکت.
 • هماهنگی انجام امور مالی حق‌الزحمه انجام خدمات.
 • اعلام نتیجه به شرکت و صدور گواهینامه‌های مربوطه.
 • بررسی و پاسخگویی برای رفع شكایات و اعتراضات متقاضیان.
 • تهیه گزارشات عملکردی و اجرایی ارزیابی‌های انجام شده در دوره‌های زمانی خاص.
 • برنامه‌ریزی اجرایی برگزاری نشست و همایش‌های مرتبط با معرفی و اعلان نتایج رتبه‌بندی و ارزیابی‌ها.
 • ​ ارائه نظرات و پیشنهادات شرکت‌ها نسبت به مدل برای بهبود و توسعه مدل به گروه علمی طراحی و توسعه.
 • انجام امور اداری-دفتری مربوط به کمیته‌های مختلف.

ب) تر​كیب اعضا

​اعضای این دبیرخانه متشکلاز کارشناسان و کارکنان اجرایی است، که به صورت تمام‌وقت و ساعتی برای اجرا و بازاریابی مدل فعالیت می‌نمایند.

1) دبیر اجرایی از مشاوران سازمان مدیریت صنعتی.
2) مسئول دفتر دبیرخانه برای پاسخگویی به تماس‌ها و مراجعات، انجام اقدامات اداری و دبیرخانه‌ای، انجام و پیگیری امور مالی و روابط با ارزیابان و امور مکاتباتی و پیگیری‌ها در اجرای رتبه‌بندی.
3)  کارشناسان اجرایی برای تولید محتواهای بازاریابی و ترویجی.
4) کارشناسان و کارمندان روابط عمومی برای اعلان اخبار و اطلاعات در فضاهای مجازی و رسانه‌های مختلف.​